Maximumdiscount
10%
until Sep 2023

WordPress Pro

 • ອອກແບບມາເພື່ອ WordPress ໂດຍສະເພາະ
 • WordPresss Hosting ໃໝ່ ຟັງຊັ່ນໃໝ່ ແລະ ລາຄາຖືກ
 • ອັບໂຫຼດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ Hosting ປົກກະຕິ
 • ໄວ ແຮງ ແລະ ປອດໄພ
 • Automatic Setup & Update
 • ຟຣີ! SSL
ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

WordPress Hosting ແມ່ນຫຍັງ?

WordPress ເປັນລະບົບເວັບໄຊທ໌ CMS ( Content Management System) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງ ຕັ້ງແຕ່ WordPress ເປີດໃຫ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບ Open Source ເຮັດໃຫ້ Hacker ສາມາດຫາຈຸດອ່ອນໃນການໂຈມຕີໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ ຈົນກາຍເປັນບັນຫາເລື່ອງຄວາມປອດໄພ WordPress ຕາມມາ ລວມທັງໂຄງສ້າງລະບົບທີ່ອອກແບບໄວ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບການໃຊ້ງານ ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເປັນຈຳນວນຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ການເປີດຫນ້າເວັບມີຄວາມຊ້າເມື່ອມີຂໍ້ມູນຫລາຍ ຫລື ເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວທາງ Z.com ຈຶ່ງໄດ້ມີບໍລິການ Hosting ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮອງຮັບການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ເປັນຈຳນວນຫລາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຄ່າບໍລິການ

 • WP-Pro-S

  710,000 ກີບ/ປີ

  639,000 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 53,250 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 10

  • ໂດເມນ 1

  • No. of DB 2

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit 100,000

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
 • Plan ຍອດນິຍົມ!

  WP-Pro-M

  1,390,000 ກີບ/ປີ

  1,251,000 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 104,250 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 25

  • ໂດເມນ 3

  • No. of DB 10

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit 200,000

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
 • WP-Pro-L

  2,380,000 ກີບ/ປີ

  2,142,000 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 178,500 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 50

  • ໂດເມນ 5

  • No. of DB 25

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit Unlimited

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
 • WP-Pro-XL

  3,970,000 ກີບ/ປີ

  3,573,000 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 297,750 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 100

  • ໂດເມນ 10

  • No. of DB Unlimited

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit Unlimited

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ