Maximumdiscount
10%
until Jul 2024

WordPress Pro

 • ອອກແບບມາເພື່ອ WordPress ໂດຍສະເພາະ
 • WordPresss Hosting ໃໝ່ ຟັງຊັ່ນໃໝ່ ແລະ ລາຄາຖືກ
 • ອັບໂຫຼດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ Hosting ປົກກະຕິ
 • ໄວ ແຮງ ແລະ ປອດໄພ
 • Automatic Setup & Update
 • ຟຣີ! SSL
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

WordPress Hosting ແມ່ນຫຍັງ?

WordPress ເປັນລະບົບເວັບໄຊທ໌ CMS ( Content Management System) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງ ຕັ້ງແຕ່ WordPress ເປີດໃຫ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບ Open Source ເຮັດໃຫ້ Hacker ສາມາດຫາຈຸດອ່ອນໃນການໂຈມຕີໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ ຈົນກາຍເປັນບັນຫາເລື່ອງຄວາມປອດໄພ WordPress ຕາມມາ ລວມທັງໂຄງສ້າງລະບົບທີ່ອອກແບບໄວ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບການໃຊ້ງານ ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເປັນຈຳນວນຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ການເປີດຫນ້າເວັບມີຄວາມຊ້າເມື່ອມີຂໍ້ມູນຫລາຍ ຫລື ເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວທາງ Z.com ຈຶ່ງໄດ້ມີບໍລິການ Hosting ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮອງຮັບການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ເປັນຈຳນວນຫລາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຄ່າບໍລິການ

 • WP-Pro-S

  923,000 ກີບ/ປີ

  830,700 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 69,225 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 10

  • Subdomain 5

  • Number of website 1

  • No. of DB 2

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit 100,000

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
 • Plan ຍອດນິຍົມ!

  WP-Pro-M

  1,807,000 ກີບ/ປີ

  1,626,300 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 135,525 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 25

  • Subdomain 5

  • Number of website 3

  • No. of DB 10

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit 200,000

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
 • WP-Pro-L

  3,094,000 ກີບ/ປີ

  2,784,600 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 232,050 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 50

  • Subdomain 5

  • Number of website 5

  • No. of DB 25

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit Unlimited

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ
 • WP-Pro-XL

  5,161,000 ກີບ/ປີ

  4,644,900 ກີບ/ປີ

  ( ສະເລ່ຍ 387,075 ກີບ/ເດືອນ )

  • Storage (GB) 100

  • Subdomain 10

  • Number of website 10

  • No. of DB Unlimited

  • Email Storage (MB) 300

  • Inode Limit Unlimited

  • ປະລິມານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ Unlimited

  • Security protection againts bruteforce attack, DDoS attack etc.

  • IDS and IPS for malware detection and protection on application layer.

  • Page speed optimized

  • IP ເສີມ

  • ຟຣີ! SSL

  ສັ່ງຊື້ບໍລິການ