Maximumdiscount
25%
until Apr 2024

ປລັກອິນ

ສຳລັບປລັກອິນ WordPress ຂອງ Z.com ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ WordPress.org
ປລັກອິນເຮົາພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສວຍງາມໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ

 • GMO Showtime

  ເປັນສະໄລ້ປລັກອິນທີ່ມີຮູບແບບການສະແດງຫລາກຫລາຍ ໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້

 • GMO Font Agent

  GMO Font Agent ເປັນປລັກອິນທີ່ຢູ່ໃນ Google Fonts ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກຟອນໄດ້ຫລາຍເຖິງ 643 ແບບ

 • GMO Share Connection

  ເປັນປລັກອິນສຳລັບ Social Sharing ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 9 Social Network

 • GMO Ads Master

  ເປັນ Ad banner ປລັກອິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງໂຄສະນາໄວ້ໃນຕຳແຫນ່ງຕ່າງໆ ພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ເຮົາ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ Google Analytics ໄດ້ອີກດ້ວຍ

 • GMO Go to Top

  ເປັັນປຸ່ມທີ່ກົດແລ້ວສາມາດກັບຂື້ນຂ້າງເທິງຂອງຫນ້າໄດ້

 • GMO Page Transitions

  ປລັກອິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງຫນ້າເວັບໄຊທ໌ປ່ຽນຈາກການເປີດຫນ້າໃຫມ່ ເປັນການສະໄລ້ຫນ້າໃຫມ່ຈາກຊ້າຍໄປຂວາແທນ

 • GMO TinyMCE Smiley

  ປລັກອິນທີ່ຈະເພີ່ມໄອຄອນຍິ້ມໃຫ້ທ່ານເລືອກໃສ່ໃນເນື້ອຫາຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໄດ້

 • GMO Google Map

  ປລັກອິນທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານ Google Map ເພື່ອບອກຕຳແຫນ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສະແດງຕຳແຫນ່ງນັ້ນໃນແຜນທີ່ Google

 • GMO Widget Custom

  ເປັນ Widget ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດໃສ່ຮູບພາບໂຄສະນາ ຫລື ແບນເນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້

 • GMO Slider

  ປລັກອິນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດໃສ່ສະໄລ້ໃນຫນ້າໂພສ ຫລື ເພສ ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ

 • GMO Social Connection

  ປລັກອິນທີ່ຈະເພີ່ມປຸ່ມແຊໄປຍັງ Social Media ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈະສະແດງດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງແຕ່ລະໂພສ