Maximumdiscount
25%
until Apr 2024

ເທັມເພລດ

ສຳຫລັບແບບ WordPress ຂອງ Z.com ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ WordPress.org ຄວາມສວຍງາມດ້ວຍຮູບແບບທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ພ້ອມທັງຟັງຊັ້ນທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ຫລື ຖ້າຢາກປັບແຕ່ງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການກໍສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

 • waffle

  waffle ເປັນບ່ອນ ອອກແບບມາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ 25 ຟັງຊັ້ນທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ເອງ
 • Tidy

  Tidy ເປັນແບບ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ພ້ອມຟັງຊັ້ນທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຫມົດ ແລະ ເປັນແບບ Responsive
 • Madeini

  Madeini ເປັນແບບ ທີ່ສ້າງມາເພື່ອໃຊ້ງານກັບ Wordpress ທີ່ສາມາດປັບສີ ຮູບພາບພື້ນຫລັງໄດ້
 • Kimono

  Kimono ເປັນແບບ ທີ່ອອກແບບໃຫ້ລຽບງ່າຍ ເບິ່ງສະບາຍເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ໃນຮູບແບບຍີ່ປຸ່ນ
 • Kotenhanagara

  Kotenhanagara ເປັນແບບ ທີ່ອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ງານງ່າຍ ປັບແຕ່ງໄດ້ຫລາກຫລາຍ ສວຍງາມ
 • de naani.

  de naani ເປັນແບບ ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບເພິ່ມຂື້ນຕະຫລອດເວລາເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການໃຊ້ງານທີ່ສົມບູນແບບກັບ Plugin ຂອງ GMO
 • Azabu Juban

  Azabu Juban ເປັນແບບ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບພາບລຽບງ່າຍ ແລະ ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ